Het Orkest

Het Overijssels Senioren Orkest, in de wandelgangen het OSO genaamd, is ontstaan in 1978 uit een aantal leden dat graag overdag muziek wilde maken. Uiteindelijk is die groep uitgegroeid tot een compleet orkest dat nu uit ca. 45 leden bestaat. Veel leden zijn naast dat ze bij het OSO spelen ook nog lid van een andere muziekvereniging. De laatste jaren zijn er ook enkele jongere muzikanten bijgekomen, zodat je misschien beter van het “Overdag Spelend Orkest” zou kunnen spreken…

Het orkest repeteert op woensdagmiddagen, eens in de 2 weken in het Excelsior-gebouw aan de Geerdinksweg 40 in Hengelo.

Het OSO staat onder leiding van dirigent Ramon Nijland. Hij is in 2022 afgestudeerd aan het coservatorium in Zwolle. Hij studeerde hoorn en directie.

Het orkest heeft een breed repertoire van klassiek tot bigband en alles wat daar tussen zit.

Het harmonieorkest verzorgt in heel Overijssel optredens voor bejaarden- en verzorgingstehuizen, optredens in de open lucht en bij allerlei andere activiteiten. Voor boekingen zie Contact.

Het OSO heeft vooral behoefte aan slagwerkers, klarinettisten, bassisten en trombonisten. Maar… iedereen is welkom, mits men met plezier muziek wil maken.